Consilieri locali

Consiliul Local al comunei AITA MARE, judetul Covasna are următoarea componenţă:


Baló Zoltán-Sámuel - A.L.D.E.

Barabás András - U.D.M.R. - R.M.D.SZ.

Barabás Mihail - U.D.M.R. - R.M.D.SZ.

Bartha Botond - U.D.M.R. - R.M.D.SZ.

Benkő Csaba - U.D.M.R. - R.M.D.SZ.

Benkő Daniel - U.D.M.R. - R.M.D.SZ.

Bersan Mihail - A.L.D.E.

Bódi Rozália - P.C.M. - M.P.P.

Nagy Piroska - U.D.M.R. - R.M.D.SZ.

Szebeni Attila - U.D.M.R. - R.M.D.SZ.

Szőcs Árpád - A.L.D.E.