Informatii prevazute de art.76^1 din Legea 273/2006