Hotărâri

Hotărâri ale consiliului local defalcate pe ani.